DEKRA – auktoriserad – Glaskedjan

DEKRA – auktoriserad

Vi är auktoriserade!

Alla delägare i Glaskedjan är auktoriserade av Glasbranschföreningen.
Det innebär att de har den högsta kompetensen att utföra glasbyten och glasreparationer på alla bilar, bussar och lastbilar.

Bilglas i dagens fordon blir alltmer komplexa och allt större. Krav på extrem design, säkerhet och funktioner som antenner, sensorer, larm, solskydd, display med mera ger bilglas både större värde och fordonet ökad säkerhet, komfort och hjälpmedel. Ett byte av en bilruta med härdningstid för bilglaslimmet tar cirka en dag och vid skada täcker glasförsäkringsmomentet i försäkringen kostnaden exklusive självrisken.

Garantier
Auktoriserade bilglasmästerier samarbetar med försäkringsbolagen och har datoriserad uppkoppling till dessa likväl som till Vägverket. Vi kan garantera ett fackmannamässigt montage av vindrutan och tar fullt ansvar för rätt material och härdningstid. Skulle något fel ändå uppstå åtgärdas detta snabbt och kostnadsfritt.

Utbildning och återvinning
Auktoriserade bilglasmästerier utbildas och vidareutbildas årligen. Företagen stickprovkontrolleras och garanterar att det arbete de utför återställer bilen så att säkerhet och utseende blir det ursprungliga. De auktoriserade bilglasmästerierna håller sig genom ständiga vidareutbildningar uppdaterade på den senaste utvecklingen för att kunna möta framtidens krav. Dessutom kan du vara säker på att alla auktoriserade bilglasmästerier återvinner sitt glas på ett miljövänlig sätt.

Kvalitetskontroller
Varje år måste alla auktoriserade bilglasmästerier förnya sina auktorisationer och på sådant sätt visa att de lever upp till auktorisationens regler. Det finns också en auktorisationsnämnd som genom besiktningar, enkäter, stickprovskontroller och utbildningar ansvarar för att regelverket efterföljs.

Vill du veta mer? Klicka här så länkas du till GBF:s information om auktorisation.